Gratis overlijdensverzekering bij makelaars en notarissen

Als je eindelijk je droomhuis hebt gevonden, vergeet je snel dat je wel eens een ongeluk kan meemaken. Als jij overlijdt voordat de notariële akte getekend is, blijven je erfgenamen met je compromis zitten. Dat is nadelig voor koper én verkoper. De gratis overlijdensverzekering van makelaar of notaris vangt dat risico grotendeels op.

  

 

1. Waarom een overlijdensverzekering?

Als je sterft, eindigen je verplichtingen niet. Jouw engagement om te kopen gaat over op je erfgenamen: je partner, je kinderen of je ouders. Die hebben meestal onvoldoende spaargeld of inkomen om de prijs te betalen.

 

2. Waarvoor ben je verzekerd?

De verzekering dekt het risico op jouw overlijden tussen de ondertekening van de compromis en de latere aankoopakte bij de notaris. De polis duurt maximum 123 dagen of 4 maanden; dat is ook de typische termijn die je meestal hebt tussen je overeenkomst en de authentieke akte.

 

3. Elk overlijden?

De overlijdenspolis dekt alleen natuurlijke overlijdens: het moet gaan om een risico dat je zelf niet in de hand had. Een gekende aandoening, langlopende ziekte of zelfmoord vallen er dus niet onder.

 

4. Wat krijg je van de verzekering?

Simpel: gemoedsrust! De verzekering beschermt je erfgenamen als jij zou overlijden. De uitkering gaat tot 250.000 euro en dekt zowel prijs als registratiebelastingen en notariskosten. Als je een duurder huis kocht, moeten je erfgenamen wel nog een deel zelf opleggen.

 

5. Voorwaarden voor de polis

De makelaarsbescherming is eenvoudig: op de compromis moet de hoofding of de stempel van de makelaar staan, samen met zijn uniek toetredingsnummer, alle handtekeningen, de datum van ondertekening en de vermelding van de betaalde waarborg. Je moet dus een voorschot betalen en de overeenkomst moet bevestigen dat je effectief betaald hebt.

De verzekering van het notariaat vraagt dat het voorschot minstens 5% bedraagt en je de overeenkomst op het notariskantoor ondertekent.

 

6. Belangrijk om te onthouden

De verzekering beschermt koper én verkoper: die laatste moet namelijk niet op zoek naar een nieuwe koper want de erfgenamen van de eerste kunnen dankzij de verzekering toch kopen. Zo moedigt de verzekering beide partijen aan om bij een vastgoeddeskundige langs te gaan voor een waterdichte koopovereenkomst.

 

Een aanrader dus!

 

Bron: Hebbes.be 26 april 2017 / Cibweb.be / Notaris.be