HUIS MET MAZOUTTANK VERKOPEN? HEB JE AL AAN JE VERPLICHT ATTEST GEDACHT?

Verkoop je een huis met een stookolietank? Dan heb je een verplicht attest nodig. Welk attest precies hangt af van de vraag of de mazouttank nog in gebruik is of niet. Wil je de stookolietank verwijderen? Ook daarvan ontvang je na afloop een attest. Dit moet je weten …

De wet

Verkoop je een huis met een stookolietank? Dan doe je er goed aan om de koper daarvan op de hoogte te stellen. De wettelijke clausule waarin een onroerend goed verkocht wordt “met alle zichtbare en verborgen gebreken”, geldt nog steeds, maar dit beschermt de verkoper niet altijd tegen een koper die later verhaal tracht te halen. Bijvoorbeeld wanneer de tank begint te lekken en de koper stelt dat de verkoper wist, of kon weten, dat er zich problemen konden voordoen. Als verkoper leg je bij de verkoop dan ook liever het juiste attest voor. Daarom wijzen notarissen vandaag de dag bij het opstellen van een verkoopakte, zowel bij koper als bij verkoper, op het belang van die attesten.

Mazouttank

nog in gebruik: conformiteitsattest Elke stookolietank moet wettelijk met regelmaat gekeurd worden. Ze krijgt dan steeds een keurings- of conformiteitsattest. Hoe vaak een tank gekeurd moet worden, hangt af van het volume, de ligging en of het een ondergrondse of bovengrondse tank betreft. Bij particulieren gaat het meestal om een ondergrondse tank van minder dan 5.000 liter. Die dienen best elke 5 jaar gekeurd te worden.

Daarvoor doe je een beroep op de erkende technici. Deze specialisten voorzien je goedgekeurde tank van een groene dop of merkplaat met daarop het registratienummer van de technicus die de controle uitvoerde, de datum van de laatste keuring en van de volgende keuring. Jij krijgt na elke geslaagde keuring een conformiteitsattest.

Mazouttank niet langer in gebruik: saneringsattest

Had je huis vroeger een stookolietank of is die er nog steeds – maar niet langer in gebruik? Dan heb je bij verkoop een saneringsattest nodig. Sinds 1995 is iedereen die zijn mazouttank niet langer gebruikt, verplicht om die te laten ledigen en verwijderen, of grondig te laten reinigen en te laten opvullen met inert materiaal.

Bron: Immovlan.be